08/05/2015

Urbanisme, medi ambient i mobilitat

 

És evident que Vila-seca ha viscut en les darreres dècades un creixement demogràfic molt important, que ha suposat un augment de més de deu mil habitants des de finals dels anys noranta fins als vint-i-dos mil que hi ha a l’actualitat. Aquest increment poblacional ha de portar paral·lelament un desenvolupament urbanístic i d’infraestructures d’acord amb les necessitats creades. Creiem que el nostre poble té mancances en aquest àmbit que requereixen d’una solució immediata, per la qual cosa veiem necessari replantejar-nos l’actual organització de l’espai urbà per tal de donar resposta a les reclamacions que particulars, associacions i entitats sol·liciten.

A Vila-seca cal un canvi en el model de creixement urbanístic, un model no especulatiu i racionalitzat, més restrictiu amb la nova construcció i que eviti un creixement demogràfic desorbitat que suposi un dèficit en les infraestructures i els serveis públics que, de fet, ja fa temps que patim.

Volem també una Vila-seca més cohesionada urbanísticament i socialment, en què la connexió entre els tres nuclis del municipi sigui més fluïda, millorant-ne les vies de comunicació i també els serveis de transport públic, que actualment són insuficients.

 

Millora i optimització de les infraestructures públiques i de la mobilitat

 1. Foment del transport públic de qualitat, amb horaris ajustats a la realitat i a preus justos.
 2. Construcció d’una estació d’autobusos, així com una ampliació de   trajectes que permeti la fàcil connexió amb la Pineda, la Plana, Tarragona, Reus, Salou i Cambrils.
 3. Reordenació de la circulació i creació d’espais d’estacionament propers que permetin millorar l’accés al nucli antic.
 4. Estudi de la necessitat d’implantar un parc de bombers al municipi.
 5. Creació d’un recinte sepulcral i funerari aconfessional amb espai de vetlla i cerimònia annex a l’actual cementiri catòlic.
 6. Millora de l’accés al parc de la Torre d’en Dolça, establiment d’una zona de pícnic i d’un espai reservat per a gossos i mascotes. Promoció d’esdeveniments esportius i culturals al recinte.

Canvi de paradigma en el model urbanístic

 1. Creació d’una reserva agrària per tal de protegir l’actual zona agrícola.
 2. Plantació de nou arbrat que proporcioni ombra a les places i carrers del municipi i reducció dels arbres que actualment generen excessiva brutícia.
 3. Implantació de més fonts d’aigua potable, especialment a les zones esportives i concorregudes.
 4. Disminució de la contaminació lumínica i de la despesa que comporta a través de la col·locació de bombetes LED més eficients, adequació dels horaris d’encesa i retirada de fanals innecessaris.
 5. Reducció de barreres arquitectòniques i adequació de tots els espais municipals per permetre’n l’accés i la utilització a persones amb mobilitat reduïda.
 6. Creació d’un hort municipal que generi ocupació i proporcioni recursos a entitats com el banc d’aliments.
 7. Facilitar amb iniciativa pública la instal·lació d’energia solar tèrmica als edificis ja construïts.

Ampliació de les xarxes de comunicació i dels serveis públics

 1. Vertebrar la creació d’una operadora neutral que desplegui i administri la xarxa de fibra òptica a Vila-seca, connectada a la xarxa de la Generalitat de l’estació. Un cop desplegada la xarxa, els operadors s’hi podran connectar per proveir els seus serveis. Aquesta xarxa s’aplicarà per trams, prioritzant en primer lloc el nucli antic, per tal d’afavorir que s’hi instal·lin més negocis i així dinamitzar-lo econòmicament i comercialment.
 2. Creació d’una xarxa municipal Wi-Fi, similar a la que ja es pot trobar a altres ciutats del territori.
 3. Millora de la connexió amb el barri de la Plana i instal·lació d’enllumenat.
 4. Canvi de l’horari del servei de recollida de brossa per tal que afecti mínimament el trànsit urbà.
 5. Dotació d’un nou espai més adient per a la flota de vehicles del cos de policia local.
 6. Creació d’un cos especialitzat en vigilància rural i augment de patrulles nocturnes.

<- Torna a Programa

Deja una respuesta